BNC команди и настройки

Какво е BNC

IRC през годините прогресира главно върху много комплексни адреси/хостове за множеството от различни типове хора. BNC, което е съкращение от BouNCe, е прокси демон направен да допуска хора, които нямат пряк достъп до интернет, но имат достъп до друга машина, която е свързана. Точно това е способността на BouNCe, да се свързва в интернет чрез друга машина.

BNC също и е удоволствие като хост, да допуска потребители на преминават през шел, за да влязат в IRC с доста интересни адреси/хостове. Друго предимство е, че BNC предпазва от интернет атаки, т.к. скрива реалното ви IP от останалите.

Команди

BNC използва недовършени команди за контрол по време на връзката към него. След като паролата е приета от BNC и ПРЯКОРА и ПОТРЕБИТЕЛСКОТО ИМЕ отговарят, проксито е в затворена среда, където могат да се задават точни команди за различни настройки по BNC.

Ако клиентът не приема команди от рода на /КОМАНДА ..., тогава задавайте команди като /QUOTE КОМАНДА или /RAW КОМАНДА.

Синтаксисът е в аргументна форма като <ЗАДЪЛЖИТЕЛЕНА> [избираема] (КОМАНДА)

Всички КОМАНДИ са както следва:

Нормални потребители
-------------------

PASS PASSWORD[:SERVER:PORT:SERVERPASS]
Някои клиенти, като Mirc например, ви позволяват да използвате /server blah password. Паролата е особеност, която позволява автоматична връзка към реален сървър, без използването на CONN като вътрешна паролова команда.
/server irc.blah password:irc.irc.com:6668

CONN [port] [pass]
Тази команда ще инициализира връзката към реален сървър и ще започне двупосочна комуникация между вас и реалния irc сървър, до края на BNC командния сезон.

KEEPALIVE
Включва функцията KEEPALIVE, която вместо да ви се разпадне връзката, когато irc умре, се възстановява връзката към BNC метод "сървър".

VIP [new virtual host]
Задаване на VIP командата самостоятелно, ще ви изкара списък с всички V линии включени в конфигурационния файл. Тези линии не се изискват за да използвате даден адрес, а са само за справка на вашите хостове. Командата /VIP <аргумент> ще промени вашият адрес/хост, с който BNC ще се мъчи да се свърже в irc.

VDF
Стартирането на тази команда ще възтанови първоначалният ви адрес, който е зададен на Х линията на вашият конфигурационен файл, или ще възстанови стандартният адрес/хост на системата, ако не е зададена Х линия.

VN
Тази команда ще промени вашият виртуален хост на стандартният адрес/хост на системата, като заобикаля Х линията в конфигурационния файл.

MAIN
Успешното използване на тази команда ще ви позволи да използвате АДМИНИСТРАТОРСКИ КОМАНДИ.

Администраторски команди
------------------------

BWHO
Тази команда ще ви изведе на екран списък с логнатите за текущото време потребители и файлово описан номер на всички логнали се потребители в момента (има се в предвид потребителите използвали комдандата CONN и се намират в IRC.

BKILL
Тази команда ще убие потребител, който е зададен с аргумент FD и се е логнал в IRC през BNC.

DIE
Командата не е цялостно функционална, но ще прекъсне връзката на всички потребители и ще спре стартираният процес на BNC.

BDIE
Тази команда е по приятелска разновидност на командата DIE. Ще прекъсне връзката на всички потребители логнали се в BNC.

BMSG
Експериментален чат само между логналите се потребители в BNC.

LISTHOST
Списък на IP-тата или хостовете позволени да използва BNC.

ADDHOST
Вкарване на IP или хост, което да използва BNC

Настройки

BNC изисква скрипт наименуван bncchk, който използва .pid файл, създаден за стартиращият ./BNC да бъде детерминиран, ако е стартиран вече. Файлът bncchk се нуждае да бъде пренастроен както следва:

BNCBIN=bnc
BNCPIDFILE=pid.bnc
BNCPATH=/home/bnc/bnc2.2.7


Името НЕПОСТОЯТЕЛНОСТ само говори за себе си.

Вътре в този файл трябва да има също:

0,10,20,30,40,50 * * * * /home/myself/bncchk >/dev/null 2>&1

Модифицирайте пътя до файлът bncchk. Тази линия ще проверява на всеки десет минути дали bnc е стартирано, и ако не е, ще прави опити да рестартира BNC с информацията зададена в bncchk файла.