Скриптове за BNC или psyBNC

За да добавите скриптове за определен потребител е необходимо в папка ./psybnc/scripts/ да създадете файл с име USERnn.SCRIPT където nn е номерът на потребителя според конфигурационния файл (например USER1.SCRIPT) и във файла да напишете скриптовете.
Всеки скрипт е на един ред, без пренасяне!

За идентифициране на псевдонима в NickServ (NS) - за UniBG мрежата
server NOTICE NS!NickServ@UniBG.services * "*nickname*is*owned*" echo "NS ID password"
заместете паролата на nick-a
Друг начин за авто-идент е да добавите hostmask за достъп към ника с NS ADDHOST и да включите опцията NS SET UNSECURE.
Желателно е да включите и kill или killimmed опция.

За autojoin след kick в канал
server KICK * * "*Nick*" echo "JOIN $P3"
заместете с Nick на вашето BNC.

Махане на ban след kick в канал
server KICK * #chan * "if [ $P4 = 'yournick' ]; then echo \"PRIVMSG ChanServ :UNBAN $P3\"; fi"
заместете #chan с канала в който да работи и yournick с вашия ник

Дава voice на всеки, който влезе в канал
server JOIN *!*@* #chan * echo "MODE #chan +v $NICK"
заместете #chan с канала в който да работи

Команди, които да изпълнява в каналите
server PRIVMSG *!*@host.org * !nick* echo "NOTICE $NICK : changing nick to $P5";echo "nick $P5"
server PRIVMSG *!*@host.org * !join* echo "NOTICE $NICK : joining $P5";echo "join $P5"
server PRIVMSG *!*@host.org * !part* echo "NOTICE $NICK : parting $P5";echo "part $P5 :requested by $NICK"
server PRIVMSG *!*@host.org * !part echo "NOTICE $NICK : parting $P3";echo "part $P3 :requested by $NICK"
server PRIVMSG *!*@host.org * !hop* echo "part $P5 :/hop requested by $NICK"; echo "join $P5"
server PRIVMSG *!*@host.org * !hop echo "part $P3 :/hop requested by $NICK"; echo "join $P3"
server PRIVMSG *!*@host.org * !mode* echo "mode $P3 $P5 $P6 $P7 $P8 $P9 $P10 $P11 $P12 $P13 $P14"
server PRIVMSG *!*@host.org * !op* echo "mode $P3 +oooooo $P5 $P6 $P7 $P8 $P9 $P10"
server PRIVMSG *!*@host.org * !opme echo "mode $P3 +o $NICK"
server PRIVMSG *!*@host.org * !deop* echo "mode -oooooo $P5 $P6 $P7 $P8 $P9 $P10"
server PRIVMSG *!*@host.org * !deopme echo "mode $P3 -o $NICK"
server PRIVMSG *!*@host.org * !voice* echo "mode $P3"
server PRIVMSG *!*@host.org * !voiceme echo "mode $P3 +v $NICK"
server PRIVMSG *!*@host.org * !devoice* echo "mode $P3 -vvvvvv $P5 $P6 $P7 $P8 $P9 $P10"
server PRIVMSG *!*@host.org * !devoiceme echo "mode $P3 -v $NICK"
server PRIVMSG *!*@host.org * !kick* echo "kick $P3 $P5 :requested by $NICK"
server PRIVMSG *!*@host.org * !ban* echo "mode $TO +b $P5"

заместете *!*@host.org с вашия хост