PsyBNC команди

Всички команди които следват се пишат на private на ник -psyBNC или се пишат /quote [command]
Командите, означени със знак * са достъпни само за администраторите на psyBNC

Команда - Описание

BWHO - Показва всички юзери на psyBNC-то. Ако юзер има "*" пред неговия ник че тои в момента е online. С тази команда можете да видите още up links към (<-) и от (->) вашият bouncer, това е когато сте си link-нали вашият bouncer с други.

PASSWORD [user] :newpass - Сменя паролата на даденият юзер. Бъдете сигурни че помните вашите пароли!
Пример :
PASSWORD NewPassword
(Сменя вашата парола на - NewPassword)
или
PASSWORD newbie :lamer
(Сменя паролата на юзер newbie в - lamer )

BVHOST - Поставя витуален хост през който да се конектвате.

PROXY [network~]host:port - Поставя отдалечено proxy през което да влизате в irc. Това беше сметнато за мрежи с firewall защита. Подържаните са SOCKS4, WinGate и Webproxys, които позволяват CONNECT Method.
Пример :
/PROXY proxy.mydomain.com:8080

SETUSERNAME [network~] :username - Поставя вашият username (real name).

SETAWAY [network~]:text - Тази команда ви позволява да поставите вашето away съобщение когато излизате от bouncer-а. Този текст ще бъде показан във вашия whois.
Без текст - премахвате away съобщението.
Пример :
SETAWAY eating
(Тогава във вашия whois ще бъде показано - zxc is away: eating )

[B]SETLEAVEMSG [network~]text - Поставя съобщение когато излизате от bouncer и това съобщение е показано в каналите в които сте.
Без текст - премахвате съобщението.
Пример :
SETLEAVEMSG sleeping
Тогава Вие ще видите в каналите :
xyz is away (sleeping)

LEAVEQUIT - Ако е сетнато на 1 партва от всички канали в които сте при Вашето излизане.

SETAWAYNICK [network~]nick - Тази команда ви позволява да си поставите ник който ще бъде сменен от bouncer-а, когато излезете от него.
Без nick - няма да се сменя ника.
Пример :
SETAWAYNICK me|away
(Bouncer-a ще смени вашият ник на me|away)

JUMP [network~] :[number] - Mинавате на следващият IRC Server от адднатите.
Пример :
JUMP

BQUIT - Quit-вате от сервера в който сте конектнати в момента.
Пример :
BQUIT

BCONNECT - Реконектвате bquit-ната връзка.
Пример :
BCONNECT

AIDLE - Позволява/Забранява Antiidle-то. 1-Позволява/0-Забранява.
Пример :
AIDLE 1

AUTOREJOIN - Позволява/Забранява Auto-Rejoin. 1-Позволява/0-Забранява.
Пример :
AUTOREJOIN 1

ADDSERVER - Aддва IRC-Server във вашият Serverlist.
Пример :
ADDSERVER irc.ma3x.org :6667

DELSERVER number - Делиитва IRC-Server по номер.
Пример :
DELSERVER 1

LISTSERVERS - Показва всички адднати IRC-Server-и.
Пример :
LISTSERVERS

ADDNETWORK - Адва отделна мрежа за вашият клиент.
Пример :
ADDNETWORK Ef - Адва новата мрежа Ef.
ADDSERVER Ef~irc.ma3x.org :6667 - Адва сервера irc.ma3x.org на порт 6667 за мрежата Ef.

DELNETWORK - Премахва мрежа от вашия клиент.
Пример :
DELNETWORK Ef

SWITCHNET net - Превключва към дадената мрежа.
Пример :
SWITCHNET Ef

ADDOP - Аддва юзер който може да взема оп от Вас.
Пример :
ADDOP #chan newpass:*!*@this.is.elite.host.com.
(Ако канала не е определен тогава този юзер може да взема оп от вас от всеки канал в който сте.)

DELOP number - Премахва адднат юзер който има оп.
Пример :
DELOP 1

LISTOPS - Показва всички адднати юзери за оп.
Пример :
LISTOPS

ADDAUTOOP - Aддвате юзер който да взема автоматично оп от Вас.
Пример :
ADDAUTOOP #channel :*!*blah@*.lame.com
(Aддва всеки юзер съвпадащ с маската *!*blah@*.lame.com за канала #channel.)

DELAUTOOP number - Премахва юзер който да взема автоматично оп от Вас.
Пример :
DELAUTOOP 1

LISTAUTOOPS - Показва списъка с всички юзери адднати за автоматичен оп.
Пример :
LISTAUTOOPS

ADDBAN - Aддва ban (глобален или за определен канал)
Пример :
ADDBAN [#chan] reason :hostmask
ADDBAN Get Lost Lamer ! :*!niky@lamers.land.com - Глобален бан с причина `Get Lost Lamer !`
ADDBAN #lamerz Get Lost Lamer ! :*!niky@lamers.land.com - Бан за канала #lamerz с причина `Get Lost Lamer !`

DELBAN - Премахва бан по номер.
Пример :
DELBAN 1

LISTBANS - Показва всички банове.
Пример :
LISTBANS

ADDASK - Адва host/bot от които да искате оп.
пример :
ADDASK lamepass :*!LameBot@Lame.Host.Com

DELASK - Премахва host/bot от които да иска оп по номер.
Пример :
DELASK 1

LISTASK - Показва всички адднати hosts/bots от които се иска оп.
Пример :
LISTASK

ADDIGNORE - Адвате hostmask/contentfilter да бъде игнорнат.
Пример :
ADDIGNORE * :*!*@*.lao.com - Игнорвате тази хост маска.
ADDIGNORE sex :*!*@* - Игнорвате всеки който ви праща на съобщение думата sex.
ADDIGNORE hug :*!*@*.icafe.com - Игнорвате хост маската *!*@*.icafe.com само когато ви прашат на съобщение думата hug.

DELIGNORE - Премахва игнор от hostmask/contentfilter от игнорнатите по номер.
Пример :
DELIGNORE 1

LISTIGNORES - Показва листа с игнорнатите.
Пример :
LISTIGNORES

ADDDCC - Адва DCC връзка с бот.
Пример :
ADDDCC MyBot newbie MyPass :the.elite.newbie.com:7333 - MyBot[Името на бота]; newbie[юзера]; MyPass[паролата за бота];
:the.elite.newbie.com[хоста]; 7333[порта на който слуша бота]

LISTDCC - Показва всички аднати DCC връзки.
Пример :
LISTDCC

DELDCC - Премахва DCC връзка по номер.
Пример :
DELDCC 1

DCCCHAT - Предлагате DCC чат на даден IRC юзер.
Пример :
DCCCHAT [S=]nick - Ако има [S=] пред ника то тогава bouncer-а се опитва да направи SSL-Connection.

DCCANSWER - Приемате DCC връзка.
Пример :
DCCANSWER nick

DCCENABLE - Позволява/Забранява DCC през psybnc-то. 0-Забранява/1-Позволява.
Пример :
DCCENABLE 1

DCCSEND - Изпраща файл до даден IRC юзер.
Пример :
DCCSEND [S=]nick :filename - Ако има [S=] пред ника се опитва да установи Sll-Connection докато доунлоадва.

DCCGET - Получавате DCC изпратен файл от IRC юзер. Даденият файл се записва в downloads/USERnn.
Пример :
DCCGET [S=]nick :filename - Ако има [S=] пред ника се опитва да установи Sll-Connection докато доунлоадва.

DCCSENDME - Изпраща на юзер на bouncer-а файл.
Пример :
DCCSENDME :filename

AUTOGETDCC - Винаги приема изпратени файлове. 0-Приема/1-Отказва файлове.
Пример :
AUTOGETDCC 1

DCCCANCEL - Отказва dcc чат или трансфер.
Пример :
DCCCANCEL nick [:file]

PLAYPRIVATELOG - Показва вашият личен лог от съобщения.
Пример :
PLAYPRIVATELOG

ERASEPRIVATELOG - Изтрива вашият личен лог от съобщения.
Пример :
ERASEPRIVATELOG

ADDLOG - Адва лог източник / филтър.
Пример :
ADDLOG #channel :0day - Ще ви позволи да записвате лог от канала #channel съдържащ текст 0day.

DELLOG - Премахва лог източник по номер.
Пример :
DELLOG 1

LISTLOG - Показва всички аднати лог източници / филтри .
Пример :
LISTLOG

PLAYTRAFFICLOG - Показва трафик лога.
Пример :
PLAYTRAFFICLOG

ERASETRAFFICLOG - Изтрива трафик лога.
Пример :
ERASETRAFFICLOG

ENCRYPT - Encrypts разговор в канал/юзер. Говорите закодирано.
Пример :
ENCRYPT v1s1t0r :john -Така поставяте ключ за ника john, той също трябва да сетне същият ключ за вашият ник за да можете да говорите и да се разбирате.
ENCRYPT d0ntkn0w :#channel - Така поставяте ключ за канала #channel, всеки от канала трябва да постави същият ключ за да ви разбере.

DELENCRYPT - Mаха закодировка по номер.
Пример :
DELENCRYPT 1

LISTENCRYPT - Показва списък със закодирани разговори.
Пример :
LISTENCRYPT

TRANSLATE - Добавя преводач за/от канали/юзери.
Пример :
TRANSLATE #italia :it_en en_it - Всичко което пишат в канала #italia и е на италиански ще се превежда на английски и всичко което пишете на английски там ще се изпраща на италиански.
Възможностите са :
- English to German en_de
- English to Italian en_it
- English to French en_fr
- English to Portugese en_pt
- English to Chinese en_zh
- English to Japanese en_ja
- English to Korean en_ko
- English to Spanish en_es
- English to Russian en_ru
- Deutsch to English de_en
- Italian zu English it_en
- French to English fr_en
- Portugese to English pt_en
- Japanese to English ja_en
- Korean to English ko_en
- Russian to English ru_en
- Spanish to English es_en
- French to German fr_de
- German to French de_fr

DELTRANSLATE - Премахва преводач по номер.
Пример :
DELTRANSLATE 1

LISTTRANSLATE - Показва списък с превежданите разговори.
Пример :
LISTTRANSLATE

* BREHASH - Рестартира проксито и преоткрива всички връзки.
Пример :
BREHASH

* MADMIN - Дава на юзер на bouncer-a Admin-ски права.
Пример :
MADMIN user

* UNADMIN - Премахвате Admin-ските права на юзер.
Пример :
UNADMIN user

* BKILL - Kill-вате юзер от проксито.
Пример :
BKILL user

* SOCKSTAT - Показва/Логва временните връзки.
Пример :
SOCKSTAT

* ADDUSER - Добавя нов юзер за Bouncer-а.
Пример :
ADDUSER username :Realname

* DELUSER - Премахва юзер от Bouncer-а.
Пример :
DELUSER username

* NAMEBOUNCER - Наименовате вашият bouncer (необходимо за линкване)
Пример :
NAMEBOUNCER name

* LINKTO - Адвате bouncer връзка към хост/порт .
Пример :
LINKTO :this.is.host.of.bouncer.that.you.are.linking.to.com:54321

* LINKFROM - Адвате bouncer връзка от вашият Bouncer .
Пример :
linkfrom :this.is.host.of.bouncer.that.is.linking.to.you.com:98765

LISTLINKS - Показва всички връзки.
Пример :
LISTLINKS

* DELLINK number - Изтрива връзка по номера от LISTLINKS.
Пример :
DELLINK 4

* RELAYLINK - Позволява или забранява отдалечени връзки. 1-Позволява/2-Забранява.
Пример :
RELAYLINK name :1

* PLAYMAINLOG - Показва Connection Log-а.
Пример :
PLAYMAINLOG

* ERASEMAINLOG - Премахв Connection Log-а.
Пример :
ERASEMAINLOG

* ADDALLOW - Добавя хост позволение за конектване.
Пример :
ADDALLOW host22.mydomain.com - Ще добавите определен хост за конектване.
ADDALLOW *.mydomain.com - Ще добави всички хостове от mydomain.com да се конектват.

* DELALLOW - Премахва хост позволение по номер.
Пример :
DELALLOW 1

* LISTALLOW - Показва списък с позволени хостове за вашето прокси.
Пример :
LISTALLOW

SRELOAD - Презарежда скрипта за юзера.
Пример :
SRELOAD

LISTTASKS - Показва стартираните задачи.
Пример :
LISTTASKS

* SETLANG - Поставя език (глобален). Възможни са english или german.
Пример :
SETLANG english

BHELP - Показва този help или help на тема.
Пример :
BHELP - Показва този хелп.
BHELP ADDSERVER - Показва хелп за командата ADDSERVER.