Инсталиране на psyBNC

В тази статия ще опиша как да си инсталирате и конфигурирате psyBNC под Linux или на Shell.

Ако са ви дали Shell, първо прочетете предоставената информация на сайт към шела или при свързване през ssh - ако има инструкции за инсталиране. Може да предоставят готово psyBNC, което получавате след въвеждане на определена команда. В такъв случай отидете направо на точка 1.4. за да го настроите.
А ако трябва сами да инсталирате вашето psyBNC, тогава започваме:

1.1.
Необходимо е да имате psyBNC за Linux операционна система.
Можете да свалите последна версия от сайта
http://www.psybnc.at/download.html
и да го качите на шела с FTP клиент, например с програмата WinSCP

или след като влезете в конзолата на шела през ssh връзка, например с програмата Putty, да напишете
wget http://www.psybnc.at/download/beta/psyBNC-2.3.2-7.tar.gz
от сайта проверете коя е последната версия и променете за нея.

След това трябва да го разкомпресирате - в конзолата пишете
tar zxvf psyBNC-2.3.2-7.tar.gz

влизате в неговата директория
cd psybnc

1.2.
и започвате да го настройвате - това може да направите или ръчно, според точки 1.3 и 1.4, или чрез следната команда:
make menuconfig

След тази команда се стартира Configuration Window. Изберете Bouncer-Config. След това Listening Ports. Натиснете OK за да редактирате вече въведеният. Променете го на 123.123.123.123 54321 [като 123.123.123.123 e вашето IP (на сървъра на шела) и 54321 e порта през който да се свързвате]. Натиснете OK за да запазите промените. Натиснете Esc (Escape) бутона на клавиатурата за да се върнете едно ниво по-горе. Отидете на Bouncer Name и сменете името на това което вие искате да бъде наречен вашият Bouncer. Натиснете ОК за да запазите. Отидете на Users, за да добавите потребители. Натиснете New за да създадете нов потребител.

За Login поставете ident-a с който ще влизате, за Nick ника който желаете, за Username=ident. VHost e virtual host който ще използвате, ако не го зададете, по-късно можете да го смените. Rights това са правата които даденият потребител ще има в bouncer-a, желателно е вашият account да е с Admin Rights. За да промениете нещо в панел за добавяне на потребител просто натиснете ENTER button-a. За админа на bouncer-a е желателно да промените настройката Receive Systemmessages на YES, за да можете за гледате кой потребител какви ги върши. След това влезте в Servers --> в панела за добавяне на потребители. Дайте NEW за да добавите сървър. Въведете: irc.server.org 6667. И така колкото сървъра искате. Натискате Esc (Escape) за да излезете от прозореца за добавяне на сървър. Натискате Exit и вече сте добавили 1 потребител. Остава сега да изберете Language, той по подразбиране е английски (English). Давате Exit и отново Exit и излизате от Configuration Window-a.

1.3.
Следва да компилирате
make

-------------------------
1.4.
Вместо с командата make menuconfig може да направите настройките и след компилиране. Това ще се наложи и ако ползвате шел, на който ви дават готово компилирано psyBNC и не позволяват да компилирате каквото и да било. В такъв случай трябва да настроите конфигурационния файл. За целта пишете:
pico psybnc.conf - трябва да видите нещо такова
PSYBNC.SYSTEM.PORT1=77778
PSYBNC.SYSTEM.HOST1=*
PSYBNC.HOSTALLOWS.ENTRY0=*;*
На мястото на 77778 поставете порта, през който ще се свързвате. Запишете промените с клавишна комбинация Ctrl+X, после Y и след това Enter.
-------------------------

2.1.
Вече psyBNC е готово за употреба, но преди да го стратираме, нека му сложим crontab. След рестартиране на машината или умишлено спиране на процеса на psybnc-то, то ще проверява дали процеса е пуснат и ако не е, го стартира след определено време. За целта първо трябва да редактирате проверяващия скрипт:
pico psybncchk - ще видите нещо подобно
#!/bin/sh
# This is the crontab script for psybnc.
#
# Please change the following path to your psybnc-directory.
PSYBNCPATH=/home/foobar/psybnc
# the rest should be kept as is
if test -r $PSYBNCPATH/psybnc.pid; then
  PSYPID=$(cat $PSYBNCPATH/psybnc.pid)
  if $(kill -CHLD $PSYPID >/dev/null 2>&1)
  then
    exit 0
  fi
fi
cd $PSYBNCPATH
./psybnc &>/dev/null
На мястото, където пише foobar трябва да напишете потребителското си име, с което се логвате в шела. След като го промените пак натискате клавишна комбинация Ctrl + X, после Y и след това Enter, за да запазите промените.

Последното, което трябва да направите, е да добавите самия crontab. Това става така:
crontab -e

Ще ви се отвори поле за писане, в което пишете:
0,10,20,30,40,50 * * * * /home/потребител/psybnc/psybncchk >/dev/null 2>&1
На мястото на потребител пишете потребителското име, с което се логвате в шела.
След това натискате два пъти ESC бутона, след което пишете :x! и натискате Enter, за да запишете.
-------------------------

3.1.
Остава да пуснете psyBNC да работи
./psybnc

4.1.
За да влезете във вашето psyBNC, пуснете mIRC програмата и напишете
/server 123.123.123.123 54321 password
или
/server your.shell.host.com 54321 password
като заместите 123.123.123.123 или your.shell.host.com с IP адреса (или хоста) от който е пуснато, вместо 54321 напишете порта който зададохте, а password е паролата с която ще ви разпознава. Първия път напишете нова парола, а следващите пъти трябва да пишете същата.

4.2.
Сега, отново ако не сте направили настройките с командата make menuconfig, ще е нужно да се направите админ на psybnc-то. Това става с командата:
/madmin потребител
потребител - тук пишете потребителското ви име, с което се логвате в шела.
Трябва да добавите и irc сървъри, през които да се свързва psybnc-то:
/addserver сървър :порт
адресът на сървъра може да е буквен или цифров, а портът не е задължителен.

Прочетете и следващата статия с командите за psyBNC.