Eggdrop flags

Валидните флагове за потребители са:

Добавят се с командата .chattr потребител +флагове
Или само за определен канал .chattr потребител +флагове #канал
Махат се с команда .chattr потребител -флагове [#канал]
(флагове "u, h, b, c, x, j, p" не могат да се задават за канал)


a - auto op (потребителят получава автоматично операторски права във всички канали, в които влезе)
b - bot (потребителят е бот)
c - common (когато повече от един човек ползва даден хост)
d - global deop (ботът ще маха операторските права на даденият потребител)
e - потребителят няма да бъде защитаван от net hack (ако тази защита е включена)
f - global friend (тъпо звучи а?) (потребителят не бива наказван от бота, ако върши лоши неща)
g - give auto-voice (дава автоматично +v на дадения потребител независимо дали каналът е +autovoice)
h - потребителят може да вижда highlighting
j - janitor (потребителят е мастър във файл зоната)
k - global auto-kick (ботът автоматично ще рита потребителя от каналите, в които е)
l - halfop (има право на halfop)
m - master (потребителят е мастър на бота)
n - owner (собственик на бота)
o - global op (ботът ще дава @ на този потребител във всички канали)
p - party-line (потребителят има достъп до party-line)
q - quiet (няма да получава +v в канали с +autovoice)
r - dehalfop (не може да бъде halfop)
t - botnet мастър
u - unshared (потребителят не се изпраща на другите шернати ботове)
v - global voice (потребителят получава автоматично +v в +autovoice канали)
w - wasop-test (нуждае се от wasop test за +stopnethack процедура)
x - xfer (потребителят има достъп до файл зоната)
y - auto halfop (дава автоматично halfop на потребителя)
z - washalfop-test (нуждае се от тест дали е halfop чрез +stopnethack процедура)
    (плюс 26 юзер-дефиниращи се флагове, А-Z)


За ботове има допълнителни флагове:

Добавят се с командата .botattr ботник +флагове


s - share (ботът поделя базата си данни за потребителите, 'агресивно')
p - share (ботът поделя базата си данни за потребителите, 'пасивно')
g - ботът поделя всичките си канали
h - ботът автоматично се свързва с дадения бот, има по-голям приоритет
a - алтернативен hub - ако hub-ът го няма, ботът ще се опита да се свърже към дадения бот
l - leaf (на бота не му е позволено да се свързва с други ботове)
r - reject (ботът няма да може да се свързва с никого)
i - isolate (изолира парти линията през ботлинка)