Проблеми при стартиране на Eggdrop бот

"* CONFIG FILE NOT LOADED (NOT FOUND, OR ERROR)"
Най-вероятната причина за това е, че при пускане на бота сте въвели погрешно име на .conf файла, или пък сте го преместили или изтрили по невнимание. Ако ли пък ботът е намерил грешка във файла, той ще ви изведе съобщение къде е тя.

"* Can't determine your hostname!"
Променете реда
#set my-hostname "localhost"
на
set my-hostname "localhost"

"Couldn't grab nearby port"
Проверете редовете които задават портовете дали са въведени правилно
listen 3333 bots
listen 4444 users
(или: listen 3333 all )
Портовете са произволни

"* Please edit your config file." или "* You didn't edit your config file like you were told, did you?"
Вижте къде в конфигурационния файл има редове започващи с "die" и ги изтрийте.

"Couldn't create channel file: chanfile. Dropping"
Най-вероятно сте сложили недопустим символ в името на .chan файла. Вижте този ред:
set chanfile "chanfile"
и се убедете, че не съдържа символите \ / : * ? " < > |

"illegal channel option"
Грешно въведена опция за канал. Проверете редовете от рода на
channel set #mychannel
дали не сте изтрили някой символ от опциите които се задават на канала.

"missing close-brace"
Някъде по невнимание най-вероятно сте изтрили затваряща скоба - символ }

"* USER FILE NOT FOUND! (try './eggdrop -m' to make one)"
забравили сте да сложите опцията -m при първоначално пускане или пък .user файлът е изтрит или преместен някъде.

"* CAN'T WRITE TO TEMP DIR"
Проверете реда
set temp-path "/tmp"
и ако той е като този го сменете на
set temp-path "tmp/"
Проверете също дали в папката на бота има директория tmp и ако няма такава я създайте с команда
mkdir tmp

"* Warning! Could not write pid.botname file!"
Проверете дали не сте въвели непозволен символ \ / : * ? " < > | в реда
set nick "nickname"

"ERROR writing user file"
Най-вероятната причина е в реда
set userfile "userfile"
да сте използвали някой от тези символи \ / : * ? " < > |

"You have installed modules but have not selected an encryption
module, please consult the default config file for info."

Не сте заредили модул за криптиране. Намерете реда
# loadmodule blowfish
и махнете # отпред
loadmodule blowfish


Ако има грешка в някой TCL скрипт, ботът пак няма да се пусне в действие и ще ви покаже реда от скрипта в който е срещнал грешката.