Конфигуриране и стартиране на Eggdrop / Windrop бот

1. След като вашият бот е вече инсталиран, следва конфигуриране на файла eggdrop.conf
Влезте в директорията, в която сте инсталирали бота
cd - така отивате точно във вашата потребителска директория (само за Linux)
cd eggdrop
и отворете конфигурационния файл с текстов редактор
pico eggdrop.conf
Прочетете го внимателно и редактирайте местата, които сметнете за необходимо.
Ако предварително сте си подготвили конфигурационния файл, можете направо да го качите на шела в папката на бота.

За Windows - в директорията на бота отворете конфигурационния файл с Notepad (Wordpad) и го редактирайте с вашите настройки.

2. Трябва да добавите и tcl файлове за допълнителните функции, които искате да има вашият бот.
Намирате си необходимия tcl файл, отваряте го с текстов редактор и го редактирате, ако е необходимо.
Копирайте tcl файла в папка scripts на бота.
Не забравяйте да заредите tcl-a и в конфигурационния файл. Отворете конф-а с текстов редактор и в края му добавете нов ред:
source scripts/името.tcl

3. Когато всички настройки са готови, следва да стартирате бота.
Ако пускате бота за първи път (под Linux или на Shell), трябва да го направите с командата
./eggdrop -m eggdrop.conf
Опцията -m е необходима за начално създаване на файла за потребителите на бота user.file
Ако не пускате бота за първи път, тогава го пуснете с команда
./eggdrop
а ако искате да презаредите конф файла, или да заредите друг конф, пишете
./eggdrop eggdrop.conf
като заместите името на вашия конфигурационен файл.

За Windrop под Windows - първия път стартирате бота от файла RunOnce.bat
Следващите пъти - от eggdrop.exe

4. Ако сте направили всичко както трябва, ботът трябва да влезе в IRC.
Пишете във вашия IRC клиент
/whois botnick - така проверявате дали ботът вече е в IRC.
Ако е влязъл успешно, продължете с
/msg botnick hello - ботът ви разпознава като свой собственик.
/msg botnick pass парола - задавате си парола в бота.
/ctcp botnick chat или /dcc chat botnick - започвате DCC чат с бота - partyline.

4.1. Има и друг начин да се свържете с бота за partyline - през Telnet. За целта може да ползвате програмата PuTTY
Предварително трябва да знаете IP адреса на компютъра, от който е пуснат ботът. Ако той е на вашия компютър, като IP адрес може да пишете 127.0.0.1 или думата localhost
Трябва също да знаете кой порт е настроен за потребителска връзка с бота - в конф. файла eggdrop.conf на ред:
listen 4444 users - проверявате кой номер порт е настроен за вашия бот
или, ако е предвиден само един порт за връзка на потребители и ботове, редът може да бъде:
listen 4444 all
Пускате програмата PuTTY и попълвате IP адреса на бота в полето Host Name и порта за връзка в поле Port. Като метод на свързване - Connection type - задавате Telnet. Остава да натиснете бутона Open.
При успешно свързване, ботът ще попита за потребителско име (nickname) и парола (password), за да ви допусне за чат.

Вижте следващите страници с описание на командите, които можете да подавате към бота от partyline връзката.