Инсталиране на Eggdrop бот под Linux или на Shell

1. Tрябва да изтеглите бота. В командната конзола (програма Putty за shell) пишете:
wget geteggdrop.com
при което ще се изтегли архив с име например eggdrop1.6.21.tar.gz - в зависимост от версията на бота.
За да видите файла с архива, напишете команда
ls
Можете да изтеглите архива и от друг адрес и да го копирате в потребителската си папка, през Ftp или с програма WinSCP.

2. Разкомпресирайте архива с бота.
tar -xzvf eggdrop1.6.21.tar.gz
С команда ls трябва да ви покаже директория eggdrop1.6.21 в която се е разкомпресирал.

3. Влезте в директорията, в която е разкомпресиран ботът.
cd eggdrop1.6.21

4. Компилирайте бота със следните команди:
./configure
make config
make
make install

или
make install DEST=/home/потребител/папка-на-бота -> така ще инсталирате вашия бот в която поискате директория (папка).
Можете да проверите коя е вашата потребителска директория с команда pwd

5. Отидете в директорията, в която инсталирахте бота:
cd ..
ls
cd eggdrop
- влизате в директорията на бота (променете името, ако сте избрали друго)

Остава да настроите бота - вижте следващите страници на сайта.