Примерен конфигурационен файл за Eggdrop или Windrop бот

За тези от вас, които се затрудняват сами да настроят конфигурационния файл на бота си, съм направил един примерен, в който съм показал къде трябва да напишете вашите настройки.

Предварително си направете копие на оригиналния conf файл на бота.
Изтеглете примерния файл eggdrop.conf - за eggdrop версия 1.6.21

Може да редактирате conf файла на вашия компютър с текстов редактор - с Wordpad под Windows.
Ако ботът е на shell, след това можете да копирате файла през ftp връзка. Или направо да го качите на шела, през ftp или с команда wget, и да го редактирате с текстовия редактор pico.

Местата на които трябва да напишете вашите настройки съм означил с promenituk

В Wordpad под Windows можете да търсите дума, като изберете от менюто Edit -> Find и напишете думата.
В pico под Linux можете да търсите дума, като натиснете клавишите Ctrl+W, напишете думата и натиснете Enter. За следващо търсене на същата дума само натиснете Ctrl+W и Enter.

Намерете на всички места думата promenituk и променете съответните настройки.

Трябва да добавите и tcl файлове за допълнителните функции, които искате да има вашият бот.
Намерете си необходимия tcl файл, отворете го с текстов редактор и го редактирайте, ако е необходимо.
Копирайте tcl файла в папка scripts на бота.
Не забравяйте да заредите tcl-a и в конфигурационния файл. В края му добавете нов ред:
source scripts/името.tcl

Другите настройки съм направил за българско часово време, за IRC мрежа ShakeIT и някои сървъри за свързване с нея.
Дължината на псевдонимите на потребителите вътре в бота съм оставил на стандартната - 9 символа.

Необходимо е да добавите папка с име tmp при бота.
mkdir tmp - под Linux


Ако искате ботът да се свърже към друга IRC мрежа, трябва да промените следните настройки:
set network - името на мрежата
set servers - поне един сървър от мрежата, към който да се свързва

Ако ползвате бот с поддръжка на псевдоними от над 9 символа, може да махнете коментарът # пред настройката
set nick-len - в повечето български мрежи дължината на никовете е 15 символа
Имайте предвид, че ако вашият бот се свързва с друг, тази настройка трябва да е еднаква на двата.

На някои шелове може да е необходимо да настроите и IP адрес и хост за бота.
Проверете дали ви предоставят за ползване vhost адреси от вида 210.20.130.40 и настройте следните:
set my-ip
set my-hostname - обикновено не е задължително

В този конфигурационен файл няма настройки за ipv6 vhosts. Ако вашият бот поддържа такива хостове, проверете в оригиналния му conf файл какви настройки има за целта.