Kак да Link и Share два бота

Обяснения и примери.

За тези, които не знаят каква е разликата между двете, сега ще поясня.
Когато ботовете са само linked (свързани), те не споделят един userfile. С други думи, ако решите да добавите някой потребител (user), ще се наложи да го добавите в двата бота. Свързване на ботове се използва най-често за присъединяване на бота ви към даден botnet (мрежа от свързани ботове).
Когато двата бота са shared (споделяне), те ползват един userfile (този на хъба). Ако добавите потребител в единия бот, той автоматично се добавя и в другия. Ако махнете бан от единия бот, автоматично и от другия се маха.
Преведени двете думи означават това:
Link (линк) - свързан (Вашият бот е само свързан с друг)
Share (шер) - споделяне (Вашият бот споделя своя userfile)

Първо ще ви запозная със свързването (link) на два бота.

Стъпки:

1) Изберете си кой бот ще ви бъде хъб (hub - главен бот).

2) След като вече сте избрали, ще е нужно да знаете някои параметри, като IP адресите на ботовете и техните портове (port).

Ако ботовете ви са с хостове, напишете на статуса на вашия IRC клиент /dns <host> и ще ви изкара IP адреса.
Например, ако единият бот е с ник "botnick1", пишете в IRC
/whois botnick1 - виждате например botnick1!ident@address.com
/dns address.com - ще покаже IP-то

Портовете може да видите с командата
.dccstat - пише се на partyline в бота. Ще видите нещо подобно:

 SOCK ADDR   PORT NICK   HOST       TYPE
 ---- -------- ----- --------- ----------------- ----
 3  5919717F 3333 (telnet) *         lstn 3333
 4  00000000   0 (dns)            dns  (ready)
или
 3  5919717F 3333 (bots)  *         lstn 3333
 6  00000000   0 (dns)            dns  (ready)
 4  5919717F 4444 (users)  *         lstn 4444
Може да е настроен само един порт за всички, или два порта - за ботове и за потребители.
Може да ги видите също и в conf файла.
listen 3333 all (или listen 3333 bots, listen 4444 users )

3) След като имаме всичко, нека да преминем към самото свързване

Да приемем, че хъбът е "botnick1" а вторият бот е "botnick2"

Пишете това в хъба ви (botnick1) на partyline:

.+bot botnick2 IP:port host
Ако ползва два различни порта, променете на .+bot botnick2 IP:botsport/usersport host
Примери:
.+bot Nick 127.0.0.1:3333 Nick!ident@myhost.com
.+bot Nick 127.0.0.1:3333/4444 Nick!ident@myhost.com

Желателно е да зададете парола
.chpass botnick2 <password>

Ако ботовете са в един канал и са пазачи (Guards), препоръчвам да им добавите флагове за защита

.chattr botnick2 +fhopEPXa - флаговете EPX са флагове за защита според някои tcl файлове, ако сте слагали други ги променете.


Сега пишете във втория си бот

.+bot botnick1 IP:port host
.botattr botnick1 +h
- Флагът +h пояснява, че този бот ще се свързва към първия
.chpass botnick1 <password> (паролите на двата бота трябва да са еднакви)
.link botnick1

Отново, ако двата бота са пазачи в един канал, добавете

.chattr botnick1 +fhopEXPa


4) Сега ще ви покажа и синтаксиса за споделяне (share) на ботове

Пишете това в хъба (botnick1):

.+bot botnick2 IP:port host
.botattr botnick2 +gs
.chpass botnick2 <password>

Ако са пазачи в един канал, добавете:

.chattr botnick2 +fhopEPXa


Сега пишете във втория бот

.+bot botnick1 IP:port host
.botattr botnick1 +ghp
.chpass botnick1 <password>
.link botnick1

Ако ботовете са пазачи в един канал, добавете и

.chattr botnick1 +fhopEPXa


При проблем с предаването на user-файла, може да размените бот флаговете +s и +p - в хъба +gp за другия, а във втория +ghs за хъба - така втория ще изпраща user-файла към хъба. Или може да ги размените изцяло - другият да е хъб.

Ако искате да споделяте user файла само за определен канал, не слагайте флаг +g в горните команди.
Вместо това за всеки от ботовете добавете
.botattr botnick +s #channel
.chanset #channel +shared - така позволявате споделянето за канала.