Инсталиране на Windrop бот под Windows

Първо трябва да изтеглите бота. Това може да направите от сайта http://windrop.sourceforge.net/downloads.html
Това е стандартен Eggdrop бот, пригоден за Windows, който може да пази канал в IRC или да изпълнява други функции в зависимост от това какви tcl скриптове ще му добавите.
Изберете версия според дължината на прякора (nickname) - за българските мрежи обикновено е 15.
Има и други версии на бота от други сайтове, компилирани по различни начини.

Стартирайте инсталационния файл на бота. Следва да попълните настройки за вашия бот.
Изберете в коя директория да се инсталира (за тази статия приемаме C:\Windrop)
За тази версия няма повече настройки при инсталиране.
Отворете папката в която инсталирахте бота и отворете конфигурационния файл eggdrop.conf с програмата Wordpad.
Прочетете внимателно целия файл и направете необходимите настройки.
Остава да пуснете бота - първия път трябва да го пуснете чрез RunOnce.bat, а следващите пъти - от eggdrop.exe
Можете да добавите tcl скриптове към бота, чрез които да изпълнява определени допълнителни функции. Вижте другите статии на сайта за подробности.


При някои версии по време на инсталиране може да ви иска допълнителни настройки, с които автоматично да редактира eggdrop.conf файла.
- Handlen32 е за дължина на имената на потребителите на бота до 32 символа - желателно
- UniBGSup е tcl, с който ботът ще идентифицира ника си в NickServ (NS) - желателно, ако е в мрежата UniBG
- Trivia е tcl за игра в един канал - ако искате
Следват настройки на самия бот
- вашият ник в IRC
- никът, с който ще влиза ботът - предварително трябва да регистрирате нов ник за бота
- алтернативен ник - втори ник, с който ботът ще влиза, ако не успее с първия (добре е също да е регистриран)
- идент - тук напишете някаква дума
- канал, в който ще влиза ботът - #channel - после може да вкарате бота и в други канали
- сървър - изберете някой от изброените сървъри за UniBG мрежата или напишете друг
След това трябва да попълните и паролите за идентификация в NickService на двата ника за бота (ако сте заредили UniBGSup tcl)
Следват настройки за Trivia играта (ако сте избрали да има)
Остава да започнете инсталирането. След това ще ви се отвори интернет страница с описание за това, което да направите при първото пускане на бота.
Прегледайте и статията за "Настройване и стартиране" на бота. Ако сте го инсталирали според горното описание - може да пропуснете точка 1 за конфигурационния файл.


Ако сте намерили и инсталирали друг Windrop бот
Отворете command prompt - от Start - Run - в полето пишете "cmd" за Windows NT/2000/XP или "command" за Windows 95/98/МЕ
В прозореца напишете командата
ipconfig /all
Ще се появи много информация. Потърсете реда "DNS Servers:" и запишете цифрите.
Отидете в директорията на бота (C:\Windrop) и отворете файл resolv.conf с Notepad. Изтрийте всичко и напишете следния ред с цифрите от DNS Servers
nameserver цифрите
(Ако си препращате интернет от друг компютър с WinGate или друг подобен софтуер, запишете адреса на WinGate сървъра си)
Сега е нужно да настроите конфигурационния файл на бота eggdrop.conf - може да го настроите ръчно с Notepad или с програмата Eggdrop Configurator.
Остава да пуснете бота - отворете command prompt и пишете командите (ако бота е в C:\Windrop)
c:
cd \
cd windrop
eggdrop -m

Параметърът -m е необходим само при първо стартиране на бота. Следващите пъти го пускайте от eggdrop.exe
Прегледайте и статията за "Настройване и стартиране" на бота.