История за 5те bad user-а по Агата Кристи


Имало нявга в далечна страна
пет потребителя с грижа една,
който каквато защита открие
да я debug-не, да я разбие.

Ала след двеста свалени защити
почнали те да си острят зъбите,
после се сбили, извадили нож,
края на петия user бил лош.

Четири user-а с нисък access,
пасли трева от един BBS,
ала SysOp-а натиснал Alt-L -
бързо четвъртият user помел.

Третият user играел игра,
скоро обаче забила се тя.
Докато схване каква е белята,
старият Eddie оправил му FAT-а.

Вторият user debug-вал със плам,
ала мониторът каза му БАМ!
Из небесата дискети летят,
тъжно на пода парцали горят.

Първият user бил нежна душа,
не издържал тъй - самотен в света,
клавиатурата смело провесил,
с нейният кабел бял се обесил.