Бате Бойко Борисов


Бате Бойко, я се спри
ти ги всички излови,
не остана неразкрит
вече ни един бандит!

Пазил Бойко две глави,
Господ да го поживи,
скорост покрай тях набра,
стана медийна звезда.

Имали са тез глави
показания добри,
с много сиви вещества
се добрали до властта.

Но най-супер Бойко бил
той в земята ги забил,
със процентите е пръв,
Бойко е самият връх!

В радио, вестник и екран
пръв е Бате Бойко там,
всичките сме във екстаз,
Бойко, ти си Бог за нас!

Рейтингът установил
Бате Бойко пръв, че бил,
сиво вещество в запас
гънките му сто във час.

С много гънки как така
без лампази до сега?
Трябва този наш другар
да е първи секретар!

И с лампазите във миг
Бойко става по-велик,
ако някъде гърми
Бойко пръв ще се яви.

Ако някой ще краде
Бойко знае от къде,
ако някой ще убива
Бойко бързо там пристига.

Бойко, силната ръка,
твори страшни чудеса,
мафията във капан
Бойко вкарва съвсем сам!

Генерал и секретар
със лампази като цар,
Бойко искаме сега
да ни води навсегда.

Няма тука две и три,
Бойко шайбата им скри,
Бойко си е наш другар,
Бойко искаме за цар!