Две хубави зърна


Две хубави зърна. Зърната на ориз.
Две хубави зърна; - в тенджери, в тави.
Не искат и не нагощават те.
Стомахът ми се моли,
дете,
стомахът ми се моли!
Калфи и готвачи
ще хвърлят утре върху тях
булото на лук и грах.
Булото на лук и грах
не ще го хвърлят върху тях
калфи и готвачи.
Стомахът ми се моли,
дете,
стомахът ми се моли...
Не искат и не нагощават те! -
Две хубави зърна. В тенджери, в тави
с две хубави зърна. Зърната на ориз...