Hybrid IRCd + Anope Services

Команди за IRC мрежата OptiLAN

Помощ за командите

към сървъра - за Hybrid IRCd - основни команди за IRC чата (Hybrid-8.2.24+OptiLan-p1)

Anope Services - помощни услуги в мрежата (Anope-2.0.6)

NickServ - за регистриране и управление на псевдоними

ChanServ - за регистриране и управление на канали

BotServ - за добавяне на бот в канала ви

MemoServ - за съобщения към потребители

OperServ и Global - за Services администратори и оператори