UnrealIRCd + Anope Services

Команди за IRC мрежата Megame

Помощ за командите

към сървъра - за UnrealIRCd - основни команди за IRC чата

Anope Services - помощни услуги в мрежата

NickServ - за регистриране и управление на псевдоними

ChanServ - за регистриране и управление на канали

MemoServ - за съобщения към псевдоними

BotServ - за добавяне на бот в канала ви

HostServ - за управление на виртуални хостове

OperServ - за Администратори и IRC Оператори