Internet Relay Chat


Internet Relay Chat (англ. "разговори през(чрез) Интернет"), по-известен под съкращението IRC, e услуга в Интернет, която предлага възможността за общуване в реално време с хора от цял свят. IRC е една от услугите, които често се обобщават под названието "чат", и е може би една от първите системи за чат в реално време. За услугата е характерно, че от самото начало е създадена за комуникация на много хора едновременно помежду си (т. нар. "много-към-много", от англ. many-to-many), за разлика от други подобни услуги като ICQ, MSN Messenger или най-обикновен телефон, които се използват главно за общуване между двама човека ("един-към-един", от англ. one-to-one). Естествено IRC също предлага възможност за обмен на съобщения само между двама човека, но това не е силата му. И тук, както при споменатите услуги, това, което напишете или кажете, се изпраща веднага на човека срещу Вас (естествено почти винаги има известно кратко закъснение, вж. по-долу).

Съдържание


1. Характеристики
2. Софтуер
3. Услуги за IRC (Services)
4. Команди
5. Защита


Характеристики


Всеки потребител в IRC има уникален "псевдоним", наречен още ник (от английски nick(name) - прякор, псевдоним), който го разграничава от другите потребители и го определя еднозначно. В IRC можете да водите лични (private) разговори (гореспоменатите един-към-един), както и да разговаряте с повече от един потребители в т. нар. канали (channels), наричани още чатстаи (chat rooms). Имената на всички канали в IRC започват със знака "#" (диез), и по този начин се различават от никовете на потребителите.

Както за всяка комуникация по Интернет, и за IRC е характерно известно забавяне между изпращането на дадено съобщение и получаването му от отсрещната страна. В жаргона на IRC това още се нарича "лаг" - от английското lag (закъснение). Според скоростта на достъпа до Интернет на отделните потребители, това закъснение обикновено се движи между 0,5 и 2-3 секунди (колкото по-малко, по-добре). Всичко над 4-5 секунди се счита за твърде дълго и е дразнещо за повечето потребители.

IRC е създаден във Финландия от Ярко Ойкаринен (Jarkko Oikarinen, ник WiZ) през 1988 г. В същността си представлява мрежа (network) от един или повече сървъри (servers), които са свързани един с друг (естествено една мрежа може да се състои и само от един единичен сървър, който не е свързан с други такива). Всяка IRC мрежа е отделен "свят", т.е. когато се свържете с някоя IRC мрежа, виждате само това, което става в нея и можете да говорите само с други хора от същата мрежа. В две различни мрежи може да има канали с еднакви имена и хора с еднакви никове, които нямат нищо общо по между си, не се виждат взаимно и не могат да разговарят един с друг. Това отново е основна разлика от други услуги за онлайн комуникация като гореспоменатите ICQ, Skype или пък Yahoo Messenger, при които абсолютно всички потребители се регистрират на едно и също централно място и няма различни мрежи.

Първата създадена в света мрежа за IRC е EFnet, която и до ден днешен е една от най-големите, често пъти с повече от 100 хиляди потребители на линия. Челната шестица допълват Undernet, IRCnet, DALnet, QuakeNet и NewNet.

В България има много IRC мрежи, като съществуват с различен успех върху много отделни сървъри. Някои от тях са: UniBG (вече UniBG.eu и UniBG.org), ShakeIT. Повечето големи български портали си имат собствени сървъри за мрежов чат (уебчат, чат през браузър).

Софтуер


За свързването към IRC са нужни програми, известни като клиенти за IRC. Те представляват посредник между потребителя и мрежата. Някои от най-популярните са:
ircII - първият IRC клиент, конзолен; за *NIX/Linux и Windows
irssi - конзолен клиент, известен със стабилност и доста функции; за *NIX/Linux и Windows
mIRC - графичен клиент, може би най-популярният IRC клиент под Windows, известен с немалко бъгове и дупки в сигурността; само за Windows
XChat - графичен клиент, един от най-добрите графични клиенти под Линукс; за *NIX/Linux и Windows
BitchX - конзолен клиент, почитан най-вече сред "hardcore" чатърите; за *NIX/Linux
Pirch - за Windows
HydraIRC - за Windows
IRCle - за Mac
Conversation — Безплатен клиент за Mac
Colloquy — Още един безплатен клиент за Mac
Chatzilla - Част от Mozilla или разширение на Firefox, този клиент работи на всички платформи, на които са достъпни споменатите браузъри

Почти всяка мрежа за IRC е създала свой собствен канал за помощ, обикновено носещ името #irchelp.

Услуги за IRC (Services)


Някои мрежи за IRC предлагат различи услуги: NickServ, ChanServ, MemoServ, OperServ, SeenServ, BotServ, и т.н. Те служат за най-различни цели, улеснявайки живота на ежедневния потребител на IRC.

NickServ например позволява да регистрирате даден ник (псевдоним) с избрана от вас парола, така че да не може друг случаен човек да използва вашия ник (нещо, което доста често се случва в големите мрежи, и което може да бъде доста неприятно, ако държите на даден псевдоним).

ChanServ има същата цел, само че за канали: Можете да регистрирате даден канал с парола, при което ставате "основател" (founder) на канала. От този момент нататък можете да определяте кой да влиза във вашия канал, на кого да дадете права да го управлява когато вас ви няма и т.н.

MemoServ служи за изпращането на кратки съобщения към други потребители, които не са на линия в момента. Когато дойдат, те ще бъдат известени, че имат съобщение от вас и ще могат да го прочетат. Обикновено изисква и двата ника да са регистрирани в NickServ и да са се идентифицирали с паролата си; в противен случай всеки щеше да може да пише съобщения от ваше име или да чете чуждите съобщения, когато съответния човек го няма.

SeenServ (наличен в българската мрежа UniBG, но иначе не присъства във всички IRC мрежи) следи кои потребители кога влизат и излизат от кои канали, кога напускат IRC изцяло, колко време седят там и т.н. и дават тази информация на други потребители. Полезно, когато искате да знаете кога за последно ваш познат е бил на линия.

OperServ има за цел главно да улесни живота на администраторите в IRC. Като обикновен потребител можете с чиста съвест да забравите за него.

Повече информация относно тези услуги се получава при въвеждането на (виж по-долу команди):

/ns help или /msg ns help или /msg nickserv help
/cs help или /msg cs help или /msg chanserv help
/ms help или /msg ms help или /msg memoserv help.

Команди


Повечето команди действат еднакво във всички мрежи. Въвеждат се в полето, където се пишат и обикновените съобщения, като винаги започват с наклонена черта ("/").

Ето някои по-прости команди:
/join #канал - присъединяване към желан канал: /join #irchelp Понеже се използва често, доста клиенти разбират и съкращението "/j": /j #irchelp
/msg [ник или #канал] - изпраща съобщение към дадения потребител или канал. Това е "стандартната" команда, която се използва от вашата IRC програма, когато просто напишете някакъв текст без "/" отпред. Като ник или канал се използва този, който съответства на прозореца, в който пишете в момента.
/who #канал - дава списък с потребителите в даден канал и информация за тях.
/ping #канал - дава информация за възможното забавяне (лаг, пинг) на изпращането на съобщенията между Вас и потребителите на канала. Колкото по-ниска е стойността, толкова по-добре. В някои (големи) канали е забранено поради големия трафик, който причинява. По-добре използвайте /ping <ник>
/me <съобщение> - описателно действие; пример: /me е щастлив - ако псевдонимът (прякорът) ви е wolf, ще се покаже
wolf е щастлив
/part #канал - напускане на дадения канал: /part #irchelp
/whois <прякор> - извежда информация за дадения потребител: в кои канали е влязъл, какво е състоянието му там (+v = voice; +o = оператор; дали е оператор (IRCop) или администратор на сървъра (Server Admin)
/nick <нов_прякор> - сменя прякора ви на <нов_прякор> (стига да не е зает от друг потребител)
/quit <коментар> - напускане изцяло на IRC, като се оставя коментар или причина (reason)
/list - извежда списък на наличните канали, поддържани от сървъра, с изключение на тези канали, които са с характеристика +s, т.е. тайни (secret) канали.
/server <име_на_друг_сървър> - свързва ви с друг IRC сървър, като (обикновено) преди това напуска този, в който сте в момента (все едно сте написали /quit).
/links - извежда списък на работещите сървъри в използваната мрежа. На някои мрежи командата е деактивирана от съображения за сигурност.
/ignore <прякор> - пренебрегване на посочения потребител. След като напишете тази команда, повече няма да получавате съобщения от дадения потребител (удобно, когато някой ви досажда, но за сметка на това въпросният човек може да говори каквото си иска за вас пред другите и вие няма да го виждате).
/query <прякор> - започване на личен (private) разговор с въпросния потребител.

Защита


IRC има за цел отпускане и разтоварване. Понякога обаче недоброжелателни потребители изпращат вируси и/или препратки към неподходящи сайтове.

Тук са изброени няколко неща, които може да направите, за да защитите вашата самоличност в IRC:
1. Използвайте програма за IRC, която е способна да поддържа Вашата анонимност.
2. Никога не давайте истинското си име, телефонен номер, адрес или каквато и да е лична информация на непознат в IRC.
3. Използвайте неутрален прякор за род, т.е. нещо, което да не издава Вашия пол.
4. В полетата за лична информация не попълвайте истинските си данни. Не въвеждайте истинския си електронен адрес, а напишете нещо като Not Available или like_me@nowhere.com.
5. В частта "IDENTD" на настройките си не въвеждайте истинското си потребителско име (или каквото и да е име, издаващо Вашата същност).
6. Изберете невидим (invisible) като режим (mode). Използвайте командата '/mode <вашият_прякор> +i'. Вие няма да бъдете буквално невидими за останалите потребители, а просто няма да излизате в списъците от /who или /names (освен ако човекът, който ги гледа, не е в един и същи канал с вас, тогава така или иначе ви вижда). Командата /whois ще продължи да работи нормално.
7. Ако Ви притеснява даден потребител, сменяйте често прякора си, бъдете в режим +i (точка 6) и поставете натрапника в т. нар. списък на пренебрегнатите (Ignore List). Командата е /ignore [прякор или адрес]. Пример: '/ignore wolf' или '/ignore *!mjack@*.neosoft.com'.
8. Използвайте (caller-id) или (server-side ignore), познат като режим +g. По този начин сървъра през който сте вързани няма да допуска никакви лични съобщения до вас с изключение на съобщенията идващи от хора, за които специално сте указали, че могат да го правят посредством командата /accept nickname
9. Никога не приемайте DCC-чат или DCC-файл, изпратен от някого, когото не познавате или на когото не се доверявате. Това е причината за 95% от проблемите по сигурността в IRC. В настройките на Вашия клиент изберете Ignore All за DCC chat, DCC send - да пренебрегва всичко. Никога не допускайте опцията за автоматично приемане на DCC да бъде включена (Auto-get file, Auto-accept chat).
10. Никога не правете нещо, което Ви кара да направите друг потребител, ако то Ви се струва съмнително или ако не знаете какъв резултат може да има то. Например, ако някой Ви помоли да напишете '/do blah blah' (т.е. команда), никога не го правете. Особено злощастен в това отношение е mIRC, който допуска въвеждането на скриптове от командния ред. Ако някой ви изпрати ред, съдържащ командата '$decode', последвана от много дълга редица от произволни символи, може да сте убедени, че той има вирус. Ако направите грешката да въведете тази команда при себе си, и вие ще прихванете вируса. Това може да направи потребителя срещу Вас (или някой друг) способен да осъществи цялостен контрол върху Вашия компютър или система.

Ако следвате тези предпазни мерки, няма да имате особени грижи за сигурността си в IRC. Не се доверявайте на никого, когото не познавате, бъдете внимателни и по този начин защитени.


Текстовото съдържание е взето от http://bg.wikipedia.org