За Паролите


Паролата (както ключът за жилището ви) осигурява достъп до защитената информация само на хората, на които тя е известна.
С парола може да бъде закодиран файл, в който е записана важна и тайна информация, която само вие ще можете да прочетете.
Електронната ви поща също е защитена с парола, за да сте сигурни, че никой друг няма да прочете писмата, които сте получили, както и че никой освен вас не може да изпрати писмо от ваше име.
Това се отнася и за чата - ако регистрирате псевдонимът, с който пишете, паролата ви гарантира, че само вие ще използвате този псевдоним, а вашите приятели ще бъдат сигурни, че разговарят с вас, а не с някой друг.

Но за да може паролата наистина да защитава вашата лична собственост, тя трябва да бъде сложна и трудна за познаване. Няма смисъл от парола, която всеки може да налучка от няколко опита.
Не използвайте за парола вашето име или имена на ваши роднини или познати, нито вашето ЕГН, нито телефонен номер или номер на автомобил, нито вашият адрес - защото сигурно има хора, които ги знаят.
Също така Не използвайте за парола поредни букви от азбуката, нито съседни клавиши на клавиатурата - например abcde abvgd 12345 asdfg ...
Паролата Не трябва да е от една дума, защото е възможно да бъде позната, ако се пробва с думи от речник.
Не използвайте една и съща парола за защита на различни неща - тогава ако някой разбере една ваша парола, той няма да знае другите и няма да може да ви навреди повече.

Не казвайте паролите си на никого. Помнете паролите си, защото ако ги забравите, никой няма да може да ви ги каже. Ако все пак забравите някоя парола за регистрация в интернет сайт или чат, проверете дали има възможност сами да си я възстановите - или чрез втора парола, или чрез email адрес, на който да ви бъде изпратена паролата, или с въпрос, на който да дадете отговор... но тези методи за възстановяване на парола се определят още при регистриране, така че внимавайте много, когато създавате регистрацията си.
При проблеми с вашата регистрация, Не казвайте паролите си на администратори, дори те да ви искат пароли. Ако някой може да помогне за разрешаване на проблема, няма да му е необходима паролата ви. Той или направо ще оправи проблема, или ще ви каже как сами да си помогнете. Ако все пак твърди, че му е необходима парола, той няма да ви помогне - просто се опитва да разбере паролата ви, за да ви навреди.

Паролата трябва да бъде с дължина над 10 символа, ако е в интернет или чат, а ако е за програма, която е на вашия компютър, е желателно да е колкото може по-дълга.
Проверявайте предварително колко може да е дълга паролата, както и какви символи е разрешено да съдържа, и използвайте различни видове - главни и малки букви от латинската азбука, цифри, знаци ( _ - ! # @ $ % . ), главни и малки букви от българската азбука...
В интернет и чат разрешените символи най-често са главни и малки латински букви, долна черта _ , цифри и някои знаци.

Ето и малко изчисления във връзка с опити за налучкване на парола (само ако някой е успял да открадне записана hash сума на паролата), в зависимост от сложността и:
Ако имаме 8 символна парола, като всеки от 8-те символа може да бъде една от 26-те малки латински букви - получаваме 26^8 (26 на степен 8), което е 208827064576 възможни комбинации за паролата.
Ако освен малки, включим и главни латински букви - вече имаме 52 варианта за всеки символ. Ако използваме и цифри - имаме още 10 варианта. Нека прибавим и 32 кирилски букви, или общо 64 - малки и главни. Добавяме и 20 препинателни знака - получаваме (52+10+64+20)^8, или 146^8 = 206453783524884736 комбинации.
Както се вижда, ако използваме латински и кирилски, малки и главни букви, както и цифри и знаци, времето за проверка на всички комбинации ще бъде около 988635 пъти по-голямо от времето, нужно за парола, съставена само от малки латински букви. Тоест, ако за декриптиране на парола от 8 символа, съставена само от малки латински букви, е нужен един час, тогава ще са нужни около 113 години за декриптиране на парола, съдържаща от всички изброени видове символи.
Прибавянето на един символ към паролата (например 9 символа, вместо 8) ще увеличи комбинациите с толкова пъти, колкото са възможните комбинации за всеки символ. В случая със 146 пъти. Тоест, за парола от 9 символа, според горния пример, проверката ще отнеме 113 * 146 = 16498 години.
Дължината на паролата също е от голямо значение - ако паролата е с дължина 15 символа, за които използваме само 26-те малки латински букви, получаваме 26^15, което е 1677259342285725925376 комбинации. Според примера, за декриптиране на такава парола вече ще са нужни 918027 години, което е около 55 пъти повече, отколкото за паролата с дължина 9 символа, макар че тя беше по-сложна.

В заключение, паролата може да бъде съвсем произволна, или може да представлява фраза или израз от поне две или повече думи, долепени или разделени с други символи, като се редуват главни и малки букви от една или повече азбуки, цифри и знаци.

Т0Ba$e!zA*сЕga&о7.Мen^ПRiяt3ЛI_;-)

kopekmop