Забавни истории (12)
 
Красута
 
Кунфуз
 
Цъ, ни фаща!
 
Либовну
 
Мичтания
 
Нидуразумение
 
Ни ма питай...
 
Нещу повече
 
Лика прилика
 
Селска проза
-:начало:- -:страница:[1]:[2]:[3]:[4]:[5]:[6]:[7]:[8]:[9]:-
-:[10]:[11]:[12]:[13]:[14]:[15]:-
   

прекрасни стихове, взети от сайта на TuHTpu_MuHTpu
Copyright © Komapak