BNC / psyBNC
 
Инсталиране на BNC Инсталиране и конфигуриране на BNC
 
Команди за BNC Команди и настройки за BNC
 
 
 
Инсталиране на psyBNC Инсталиране и конфигуриране на psyBNC
 
Команди за psyBNC Команди за управление на psyBNC
 
 
 
Скриптове за BNC и psyBNC Няколко скрипта за BNC и psyBNC
 
psyBNC Scripting Ръководство за писане на скриптове за psyBNC (на английски)
 
Copyright © Komapak