Команди за IRC
Възможно е в различните IRC мрежи да има разлики в командите. В такива случаи ползвайте Help-системата на services във вашата мрежа или питайте в канали за помощ (например #help или #irchelp).
 
Команди за IRC (за ShakeIT мрежата) Команди към IRC мрежата за регистриране и настройване на вашият nick, регистриране и управление на канали в IRC, записване на съобщение за друг nick, както и за статистики на мрежата.
(за Hybrid Services, които се използват в ShakeIT мрежата от декември 2014 г.)
 
Команди за IRC (за UniBG.eu мрежата) Команди към IRC мрежата за регистриране и настройване на вашият nick (псевдоним), регистриране и управление на канали в IRC, за информация от мрежата и за настройки на клиента.
(за Ratbox Services, които се използват в UniBG.eu мрежата от 3 февруари 2010 г.)
 
Команди за IRC (за Chatpat мрежата) Команди към IRC мрежата за регистриране и настройване на вашият nick (псевдоним), регистриране и управление на канали в IRC, за информация от мрежата и за настройки на клиента.
(за Ratbox Services, които се използват в Chatpat мрежата от 04.09.2012 г. и по-рано в UniBG (UniBG.info/.in/.org) мрежата от 18 март 2007 г.)
 
Команди за IRC (за OptiLAN мрежата) Команди към IRC мрежата за регистриране и настройване на вашият nick, регистриране и управление на канали в IRC, записване на съобщение за друг nick, както и за статистики на мрежата.
(за Hybrid IRCd + Anope Services, които се използват в OptiLAN мрежата от 01.09.2018 г.)
 
Команди за IRC (за Megame мрежата) Команди към IRC мрежата за регистриране и настройване на вашият nick, регистриране и управление на канали в IRC, записване на съобщение за друг nick, както и за статистики на мрежата.
(за UnrealIRCd + Anope Services, които се използват в Megame мрежата)
 
Команди за IRC (за Fewona мрежата) Команди към IRC мрежата за регистриране и настройване на вашият nick, регистриране и управление на канали в IRC, записване на съобщение за друг nick, както и за статистики на мрежата.
(за Charybdis IRCd + Atheme Services, които се използват във Fewona и FreeBG мрежите)
 
 
 
Команди за IRC (Ratbox) Описание на основните команди към IRC мрежата за регистриране и настройване на вашият nick (псевдоним) и за регистриране и управление на канали в IRC.
(за Ratbox Services)
 
Команди към Ratbox Services Подробно описание на командите към Ratbox Services - за потребители и за IRC оператори.
(на английски)
 
Команди за IRC (Hybrid) Команди към IRC мрежата за регистриране и настройване на вашият nick, регистриране и управление на канали в IRC, записване на съобщение за друг nick, както и за статистики на мрежата.
(за Hybrid Services, които се използваха в UniBG мрежата до 18 март 2007 г.). Включени са и администраторски команди към NS и CS.
 
Команди към OS (Hybrid) Описание на командите към OperServ за Hybrid Services - за IRC оператори и администратори.
 
Ръководство за IRC операторите Права и задължения на IRC операторите, описание на командите към сървъра и начините за използването им.
 
 
 
Команди за mIRC клиент Подробно описание на командите към mIRC клиента за IRC (на английски).
 
Copyright © Komapak