Eggdrop / Windrop
 
Инсталиране на Eggdrop
или на Windrop
Как се инсталира Eggdrop бот под Linux или на Shell
или Windrop бот под Windows.
 
Настройване и стартиране Настройка и стартиране на Eggdrop / Windrop бот.
 
Примерен conf файл Примерен конфигурационен файл. Необходимо е да го редактирате с вашите настройки!
 
Проблеми Възможни проблеми при стартиране на Eggdrop бот.
 
Crontab за Eggdrop Как се пуска Crontab за Eggdrop бот под Linux или на Shell.
 
Eggdrop Book Всичко за Eggdrop бот - инсталиране, настройки, команди за управление...
 
Добавяне на TCL файлове Как се добавят TCL скриптове към Eggdrop / Windrop бот.
 
Link bots / Share bots Описание как се link и share два бота.
 
 
 
Команди за Eggdrop Команди към Eggdrop бот за разпознаване на собственик или потребител и за управление на бота от partyline.
 
Команди за Eggdrop
втори вариант
Подробно описание на командите за управление на Eggdrop бот от partyline (DCC chat с бота).
 
Eggdrop Flags Описание на валидните флагове в Eggdrop бот за потребители и за ботове.
 
 
 
TCL команди (за 1.6.18 на английски)
подредени по групи (на английски)
на български
Описание на командите за писане на TCL скриптове за Eggdrop бот.
 
TCL Tutorial
TCL Help
Ръководства за писане на TCL файлове.
 
Copyright © Komapak